Danish Championships 2018
- presented by DGA
PDGA EuroChallenge Tour, B-tier
Valbyparken, København - 22/9 + 23/9-2018
Regler
Der spilles efter PDGAs regler bortset fra lokale regler der måtte have første prioritet.
Banen til DM har følgende lokale regler:

1. Der spilles efter reglerne på banens permanente teeskilte med undtagelse af hul 10 og 17, hvor den "midterste sø på banen" også er OB (dropzone er syd for denne sø - tæt ved hul 13's røde tee), hul 13 (hvor den markerede OB for hul 6 også gælder - alm. OB-regler ved denne OB for hul 13) og hul 6-8, der har helt særskilte OB-regler (gennemgås nedenfor).

2. Hvis der landes inden for OB-linien ved en sø, SKAL der spilles videre fra den markerede drop zone med et strafkast (grundet fredede frøer). Gælder for hul 5, 10, 12, 13 og 17. OB-linien er defineret som INDERSIDEN af stengærderne med forlængelse med brosten, hvor der ikke er stengærde. Selve brostenene og stenene i stengærdet er IKKE OB.

3. På hul 12 er teestedet dog drop zonen - der er derfor re-tee hvis dit udkast lander inden for OB-linien i søen her.

4. På hul 6 bruges dropzone (lidt til venstre for normal rød tee på hul 6) ved OB i DRIVET alene! Alle andre kast på dette hul spilles efter de normale OB regler.

5. På hul 7 bruges dropzone (bagved og til venstre for bænken) ved OB i DRIVET alene! Alle andre kast på dette hul spilles efter de normale OB regler.

6. Alle OB på hul 8 spilles efter de normale OB regler.

Alle andre OB end de ovenfor nævnte (veje, stier osv.) spilles efter de normale OB regler (se §806.02 i PDGAs regler).

NB: Brostenene mellem græsset og vejen på højre side af hul 10/11 og venstre side af hul 17/18 er IKKE OB; kun selve vejen (og på den anden side af vejen) er OB!


Bemærk også at der er mandatories på hullerne 1, 10, 11 og 14. Disse vil være tydeligt afmærkede med et skilt og en grå linie, der definerer om mandatory er misset.
På hul 1 er dropzone for mandatory fra hhv. hvid eller gul tee (altså re-tee ved misset mandatory fra det tee-sted man kaster fra), på hul 10 er dropzone lige bag rød tee, på hul 11 er dropzone fra hvid tee (altså re-tee ved misset mandatory) og på hul 14 er dropzone fra gul tee.

Bemærk venligst at ingen alkohol må indtages før, mellem og under runderne, og at vi henstiller til at der ryges minimalt, og diskret, under selve runderne! Dette for at vise for offentligheden og potentielle sponsorer, at vi er en sport der vil tages seriøst.


Turneringscentrum
Turneringscentrum/teltet befinder sig umiddelbart ved siden af hul 1. Alt der har med morgenmad, registrering, frokost, samt udeling af præmier vil ske her.

Se link til Google Maps her.


Opvarmning/træning
DM-banen vil være fuldt spilbar senest fredag d. 21/9-2018 kl. 9.00.


Toiletter
Der forefindes toiletter ved P-pladsen tæt på Rosenhaven samt ved Café Rosenhaven. Drikkevand kan aftappes på toiletterne og fra vanddunke i turneringscentrum.


Merchandise
Disc Connection kommer med deres butik og sælger discs og disc golf-relateret udstyr. Af hensyn til deres sponsorat til turneringen, skal vi henstille til at der ikke bliver solgt andre discs på området.


Pargolf
Der vil blive afholdt en "pick-up" pargolf-turnering om fredagen - startende fra kl. ca. 12 med sidste tee-off kl. 16. Best-shot 18 huller, man finder selv et andet par at spille med og starter på hul 1.
Pris pr. par: 100 kr. i følgende rækker: Open, Am og Mix. Samme regler for rækker og præmieuddeling som til DDGUs DM i Pargolf er gældende.
Vi modtager helst tilmeldingsgebyr via MobilePay på 43494. Scores føres i en hvilken som helst score-app, man har lyst til, og mailes til sf@valbyparken.dk efter endt runde. Præmiepenge udbetales helst via MobilePay/bankoverførsel.


Start på runderne
To minutter før hver rundes start (på nær tredje runde) lyder gentagne hornsignaler. Herefter er træningskast ikke tilladt. Efter de to minutter lyder et langt hornsignal, som er startsignalet til runden. Det er ikke tilladt at starte runden før dette signal har lydt.

Under runden er det endvidere vigtigt at "30-sekunders" reglen overholdes (§ 802.03A i PDGA’s regler) og at "3-minutters" reglen overholdes (§ 805.03A i PDGA’s regler), så vi kan afvikle runderne uden forsinkelser for spillerne og overholde tidsplanen.

Hvis en runde må afbrydes, f.eks. på grund af tordenvejr, vil det blive signaleret med gentagne lange hornsignaler.


Scores
Vi laver ren elektronisk indberetning af scores i runderne lørdag og søndag som et forsøg i år. Dvs. at der er en i hver gruppe, der logger ind på en lille webside, indtaster PDGA# og adgangskoden, og så fører scores. Man kan sagtens skiftes i gruppen som altid til at føre scores ved at logge ind igen (med et andet PDGA# evt.).

SAMTIDIG føres kontrol-scores i en hvilken som helst score-app eller for så vidt også bare i ens Notesblok/Notat/Notepad-app. Så husk opladede mobiler og evt. en powerbank. Der kommer naturligvis flere instruktioner til spillermødet om dette, samt via opslag ved turneringscentrum.

Da det vist er første gang, ren elektronisk scoring er forsøgt, håber vi på jeres forståelse ved evt. udfordringer undervejs, men vi ser virkelig mange fordele ved dette - som forhåbentlig opvejer de udfordringer der måtte være. Vi evaluerer naturligvis dette forsøg efter DM.


Resultater
Resultater og gruppeinddeling vil blive opdateret på resultattavlerne i turneringscentrum hurtigst muligt efter hver runde.


Forplejning
Vi sørger for gratis morgenmad begge dage kl. 7:30 og der vil også være gratis kaffe og ca. 3 gratis stykker frugt pr. spiller i løbet af turneringen.
Frokost kan kun bestilles og betales ved tilmelding til turneringen og vil blive uddelt i turneringscentrum.


Hole-in-one
HIO gælder under alle runder og der vil være sponseret merchandise fra Disc Connection til alle, der laver en HIO.


Closest-to-pin
CTP gælder under alle runder på hul 3. Der vil være én CTP-pulje for hvid tee samt én for gul tee og der er sponseret merchandise fra Disc Connection til CTP-vinderne. Hvis der laves en HIO på hul 3, tæller det som HIO og ikke CTP!

Alle præmier for HIO og CTP uddeles under præmieoverrækkelsen søndag efter finalen.


Turneringsleder – TD
Sinus Frank, sf@valbyparken.dk - mobil: 26 15 68 19.
Ass. TD: Søren Ivø, si@discconnection.dk - mobil: 61 65 10 91.
SPONSORER: